שירות לקוחות ירוד ערוץ הקניות

רכשתי מזרון ומיטה מערוץ הקניות לפני ארבעה חודשים ונוכחתי לגלות שהשירות שלהם הוא מתחת לכל ביקורת.
ההזמנה שהגיעה לביתי היתה שגויה ברמת סוג המזרון וחוסר של חלקי המיטה.
המוביל התקשר לאחראית והובטח לי שהמזרון יוחלף וגם שיגיע החלק החסר.
כמו שציינתי זה היה לפני ארבעה חודשים. התקשרתי אליהם עשרות פעמים מאותו יום ובכל פעם הובטח לי שהם יגיעו בימים הקרובים לקחת את המזרון ולהחליף useful source אותו בנכון.
אני ממליץ לבדוק אתרים אחרים ולעולם לא לרכוש שום פריט אצל הנוכלים האלו.
הם לא עומדים בהבטחות ומוכרים מוצרים באיכות ירודה.
#נוכלים #שקרנים #שירותלקוחותירוד #שירותלקוחותרע #לאעומדיםבמילה #איכותמוצרירודה #יקרים #גנבים #לאמקיימיםהבטחות #חצופים #גסים #לאמחזיריםטלפונים #לאעונים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “שירות לקוחות ירוד ערוץ הקניות”

Leave a Reply

Gravatar